Tilmeld dig FDM travels nyhedsbrev

Få de bedste tilbud på rejser hver uge og vind rejser for op til 15.000 kr.

Rettigheder og pligter - sådan sikrer du din ferie

Vil du som rejsende sikre dig bedst muligt mod flyselskabers konkurs, pludselige snefald eller bare de forsinkelser, der nu engang kan komme, når man er på farten, så du taber mindst muligt af din ferieoplevelse og dit feriebudget, så skal du købe en pakkerejse hos FDM travel. For at lette dit overblik over dine rettigheder og dine pligter som rejsende, gennemgår vi her de vigtigste af reglerne. Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os på 70 11 60 11 og få mere information og rejseinspiration.

Rejsendes rettigheder og pligter

Handelsbetingelser
Det er meget vigtigt at læse vores Handelsbetingelser, da de er skrevet ud fra gældende lovgivning, og derfor indeholder både rettigheder og pligter for dig som kunde.

Lejebetingelser
 • I forbindelse med leje af bil – motorhome – motorcykel er det meget vigtigt at læse de lejebetingelser, som vi sender i god tid inden afrejsen.
 • FDM travel er arrangør i forbindelse med leje af bil - motorhome – motorcykel, men du skal være specielt opmærksom på, at du ved din underskrift på en lejekontrakt ved udleveringen af bilen, indgår en juridisk bindende aftale mellem dig som lejer og udlejeren, og at det derefter udelukkende er lejebetingelserne og dine eventuelle tilkøb i kontrakten, der er gældende, indtil køretøjet afleveres igen.
Rejsedokumenter
Du er selv ansvarlig for at kontrollere alt det materiale som FDM travel sender til dig og omgående reagere, hvis der er et misforhold, mellem det du mener er aftalt, og det vi bekræfter til dig, herunder korrekte datoer samt korrekte navne.

Fortrydelsesret
Vær meget omhyggelig når du foretager din reservation via www.fdm-travel.dk da der ikke er fortrydelsesret, når du køber rejser via internettet.

Pakkerejser

Definition - En pakkerejse er et rejsearrangement der består af mindst to af følgende elementer:
 • Transport
 • Indkvartering
 • Anden turistmæssig ydelse der ikke er knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af rejsen.
Yderligere skal elementerne udbydes eller sælges samlet af FDM travel, og den samlede ydelse skal have en varighed på over 24 timer eller omfatte overnatning.

Eksempler på kombinationer af elementer af en pakkerejse:
 • Flyrejse og hotelovernating(er).
 • Busrejse og camping.
 • Færgebillet og ophold i en feriebolig.
 • Hotel og leje af bil i en betydelig del af opholdet – min. 50% af tiden.
 • Fly og billet til koncert eller lignende.
 • Krydstogter
Forsinkelser på udrejsen på en pakkerejse:
 • Ved forsinket ankomst til destinationen på 6 – 10 timer ydes generelt en kompensation på en dagsandel af rejsens pris. 
 • Ved forsinket ankomst til destinationen på 10 timer og derover ydes generelt en kompensation på en døgnandel af rejsens pris.
 • Den rejsende er, såvidt det overhovedet er muligt, forpligtet til at give besked om en længere forsinkelse til f.eks. hotel, underleverandør (fremgår af voucher) eller FDM travel, da der generelt over hele verden eksisterer en procedure der siger, at man i tilfælde af No Show sletter hele reservationen.
Forsinkelser på hjemrejsen på en pakkerejse:
Lov om Pakkerejser giver ikke i sig selv grundlag for kompensation på grund af forsinkelser på hjemrejsen.

Omsorgsforpligtelse på en pakkerejse:
 • I tilfælde af en forsinkelse på ud- eller hjemrejsen som indebærer ekstra omkostninger til fortæring og eventuelt hotelovernatning, og disse omkostninger ikke bliver betalt af flyselskabet, har FDM travel ifølge Lov om Pakkerejser en forpligtelse til at dække rimelige ekstra omkostninger på destinationen til hotelovernatning, fortæring (morgenmad – frokost – aftensmad – eksklusiv drikkevarer) – rimelig transport til lufthavn og udbetaling kan kun finde sted mod indsendelse af originale bilag.
 • Alternativ transport omkostninger – herunder billeje - vil som udgangspunkt aldrig blive dækket af FDM travel, medmindre der er truffet en aftale med FDM travel om dette.
Mangler på en pakkerejserejse – Reklamation:
 • Hvis du oplever en fejl eller mangel i forhold til det bestilte, skal du straks henvende dig til FDM travel eller underleverandøren (fremgår af voucher) og reklamere over den fejl eller mangel som du mener er opstået. FDM travel samt underleverandør har en ret til at blive kontaktet for at have muligheden for at rette en fejl eller mangel (foretage afhjælpning), og uden kontakt har de ikke denne mulighed, og du mister retten til efterfølgende at rette krav mod FDM travel. Pakkerejse-Ankenævnet har igen og igen afsagt kendelser, der kunne samles under overskriften ”Den der klager for sent – klager forgæves”.
 • Klager over rengøring og lignende i forbindelse med ophold skal rettes til hotellet/ferieboligen under opholdet, og er svaret negativt så sørg for at få det på skrift eller tag nogle billeder og brug dem i forbindelse med en eventuel klage.
 • En klage, som ønskes behandlet af FDM travel, skal sendes via reklamationsformularen, og der må ikke være gået mere end 6 måneder efter hændelsen.

Klage/ankenævn:

Reklamationer skal sendes til det rejsebureau, hvor du har købt din rejse.
Har du købt din rejse online, kan du skrive til os på her

Der findes tre mulige klage/anke instanser i forbindelse med rejser – lidt afhængig af rejseformen, men det er altid en god ide først at tage kontakt til rejsebureauet for at få information om, hvor det er bedst at rette en klage til.

1. Pakkerejse-Ankenævnet – www.pakkerejseankenaevnet.dk – er en ankemulighed på en afgørelse som FDM travel har truffet i forbindelse med en klage, og som du ikke er tilfreds med, men du er også velkommen til at tage kontakt for at få en vurdering hos sekretariatet i Pakkerejse-Ankenævnet i forbindelse med en klage over en pakkerejse – eventuelt inden du afsender klagen.
2. Forbrugerklagenævnet – www.forbrug.dk – er en klagemulighed over flyselskaber i forbindelse med flyrejser, hvor der ikke er tilknyttet nogen form for arrangement – Flight Only.
3. Trafikstyrelsen – www.trafikstyrelsen.dk – er klageinstans i forbindelse med klager over flyselskaber i forbindelse med forsinkelser/annulleringer, hvor EU Forordning 261/2004 kan bruges.

Her vil jeg ikke bo!

 • Hvis du forlader et hotel/feriebolig på grund af utilfredshed med stedet af den ene eller anden årsag, så husk at få på skrift, at hotellet vil refundere resten af opholdet. Sker dette ikke, vil det oftest være meget svært at få penge retur.
 • Hvis du forlader stedet og selv reserverer plads på et andet hotel, vil dette ophold altid være for egen regning.
 • Hvis du ønsker et andet hotel/feriebolig og tager kontakt til FDM travel eller vores underleverandør, kan vi oftest løse et problem ved en flytning til et andet hotel. Er dette hotel dyrere end det oprindelige, skal du som udgangspunkt betale differencen, medmindre der foreligger en konkret beviselig mangel eller fejl som retfærdiggør flytningen for vores regning.

Flyrejsen

Flyrejsen – mødetider
Det er i alle sammenhænge dit ansvar at møde op i lufthavnen i så god tid, at check-in – sikkerhedskontroller etc. er gennemført i så god tid, at du kan møde frem og være klar til afrejse ved Boarding Time.

Flyrejsen – Schedule changes = ændring af afrejsetidspunkt
 • I forbindelse med flyrejser sker det desværre fra tid til anden, at flyselskabet af den ene eller anden årsag foretager en ”Schedule change”, som vi så må vende tilbage til kunden og informere om.
 • Reglen fra Pakkerejse-Ankenævnet er – set i relation til en 7 dages rejse – at man må ”TÅLE” op til 24-timers ændring af flytidspunktet – og der gives ikke hæveret (du kan ikke kræve at annullere rejsen og få dine penge retur). Hvis ændringerne betyder, at du får kortere ophold på destinationen end med den oprindelige tid, så skal FDM travel udbetale en kompensation til dig efter nogle retningslinjer fra Pakkerejse-Ankenævnet.
 • Følg løbende din flyrejse på www.checkmytrip.com – både før og under rejsen.
Flyrejsen – Forsinkelser / Annulleringer
EU Forordning 261/2004 – Flypassagerers Rettigheder – kan læses på dansk på www.trafiksstyrelsen.dk – Civil Luftfart – Passagerrettigheder.

EU Forordning 261/2004 træder i kraft:
 • Ved en flyafgang fra et EU land.
 • Ved en flyafgang fra et land udenfor EU, hvis bestemmelseslufthavnen er i et EU land, og at det transporterende flyselskab hører hjemme indenfor EU.
 • Uanset om der er tale om en charterflyvning eller en ruteflyvning.
 • Uanset om der er tale om en pakkerejse eller om en flyrejse uden andet arrangement.
FDM travel er som rejsebureau ikke omfattet af/underlagt EU Forordning 261/2004, som udelukkende omhandler forhold mellem den rejsende og flyselskabet, og der skal klages direkte til flyselskabet, som alene har ansvaret for den korrekte afvikling af flytransporten samt for den bagage der er i deres varetægt.

Hvornår gælder EU Forordning 261/2004:
 • Denied Boarding = afvisning af en passager på en flyvning, hvor passageren har en bekræftet reservation og er til stede ved check-in som krævet.
 • Aflysning = en planlagt flyvning der ikke gennemføres.
 • Lange forsinkelser = Forsinkelser på 2 timer og derover.
 • Forsinkelser ved ankomst = eventuel kompensation ved forsinkelser i ankomsten på mindst 3 timer.
Kompensation – EU Forordning 261/2004:
 • www.greenclaim.com er en hjemmeside, hvis eneste formål er at udregne, hvor stort et beløb du burde modtage fra flyselskabet efter en forsinkelse/annullering.

Bagage

Bagage - generelt:
 • Bagagereglerne indenfor international luftfart er under total ombrydning, og hvert enkelt flyselskab opererer så at sige med egne regler. Nogle flyselskaber har bagage inkluderet i deres pris, mens andre har valgt at betragte bagage som rent tilkøb, hvor der oftest skal bestilles og betales gebyrer via internettet.
 • www.iflybags.com er en hjemmeside, hvis eneste formål er, at vise hvor meget bagage du må medtage og/eller, hvor stort et gebyr der i givet fald skal betales for at medbringe bagage. FDM travel kan desværre ikke stå inde for oplysningerne på hjemmesiden.
 • FDM travel oplyser de bagageregler der er kendt på reservationstidspunktet, men det vil altid være en god ide at kontrollere oplysningerne senere – eventuelt i forbindelse med online check-in.
Ødelagt bagage:
Hvis du modtager din bagage i beskadiget tilstand, skal du omgående henvende dig til flyselskabet for at få udfyldt en ”PIR – Passenger Irregularity Report”. Gør du ikke det, og du forlader lufthavnen, vil det være så at sige umuligt at få behandlet en klage hos flyselskabet eller hos dit forsikringsselskab.

Forsinket bagage:
Hvis du ikke modtager din bagage af en eller anden årsag, skal du omgående henvende dig til flyselskabet og få udfyldt en ”PIR – Passenger Irregularity Report”. Gør du ikke det, kan det blive svært at få den rigtige hjælp fra et flyselskab - et Handlingselskab i en lufthavn eller dit forsikringsselskab.

Værdifulde effekter i bagagen:
Tænk dig godt om i forhold til hvad du placerer i din bagage. Forbrugerklagenævnet har afsagt kendelse om en kuffert der var ødelagt, men også nogle værdifulde effekter i kufferten var ødelagt. Flyselskabet skal erstatte den ødelagte kuffert, men ikke de ødelagte værdifulde effekter i bagagen.

Klage over bagage:
Hvis du vil indsende en klage til et flyselskab over din bagage, så anbefaler bl.a. Forbrugerklagenævnet, at det sker indenfor 7 dage fra hændelsen.

Pas og visum

 • Det er dit ansvar at have de korrekte rejsedokumenter med når du møder frem i lufthavnen.
 • Vi anbefaler at du altid har dit pas med på rejser til udlandet.
 • Vær opmærksom på, at mange lande i verden kræver, at dit pas er gyldigt i 6 måneder efter hjemkomsten.
 • www.fdm-travel.dk/pas-og-visumregler/ giver dig information om pas og visumkrav for en række lande.
 • www.um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum er udenrigsministeriets hjemmeside med pas og visumkrav til alverdens lande – samt også rejsevejledninger til alverdens lande.
Denne side er udskrevet d. 21. september 2017 fra
http://www.fdm-travel.dk/graekenland/rhodos/billejeliste/

Ring til en rejsekonsulent på 70 11 60 11 hvis du ønsker hjælp til bestillingen eller har spørgsmål. Du kan også bestille direkte på www.fdm-travel.dk.