Rettigheder og pligter - sådan sikrer du din ferie

Vil du som rejsende sikre dig bedst muligt, så skal du købe en pakkerejse hos FDM travel. For at lette dit overblik over dine rettigheder og dine pligter som rejsende, gennemgår vi her de vigtigste af reglerne. Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os på 70 11 60 11 og få mere information og rejseinspiration.

REJSENDES RETTIGHEDER OG PLIGTER

Handelsbetingelser

Det er meget vigtigt at læse vores Handelsbetingelser, da de er skrevet ud fra gældende lovgivning, og derfor indeholder både rettigheder og pligter for dig som kunde.

Lejebetingelser

I forbindelse med leje af bil – motorhome – motorcykel er det meget vigtigt at læse de lejebetingelser, som vi sender i god tid inden afrejsen.

FDM travel er arrangør i forbindelse med leje af bil - motorhome – motorcykel, men du skal være specielt opmærksom på, at du ved din underskrift på en lejekontrakt ved udleveringen af bilen, indgår en juridisk bindende aftale mellem dig som lejer og udlejeren, og at det derefter udelukkende er lejebetingelserne og dine eventuelle tilkøb i kontrakten, der er gældende, indtil køretøjet afleveres igen.

Rejsedokumenter

Du er selv ansvarlig for at kontrollere alt det materiale som FDM travel sender til dig og omgående reagere, hvis der er et misforhold, mellem det du mener er aftalt, og det vi bekræfter til dig, herunder korrekte datoer samt korrekte navne.

Fortrydelsesret

Vær meget omhyggelig når du foretager din reservation via www.fdm-travel.dk da der ikke er fortrydelsesret, når du køber rejser via internettet.

PAKKEREJSER

Mangler på en pakkerejse – Reklamation

 • Hvis du oplever en fejl eller mangel i forhold til det bestilte, skal du straks henvende dig til FDM travel eller underleverandøren (fremgår af voucher) og reklamere over den fejl eller mangel som du mener er opstået. FDM travel samt underleverandør har en ret til at blive kontaktet for at have muligheden for at rette en fejl eller mangel (foretage afhjælpning), og uden kontakt har de ikke denne mulighed, og du mister retten til efterfølgende at rette krav mod FDM travel. Pakkerejse-Ankenævnet har igen og igen afsagt kendelser, der kunne samles under overskriften ”Den der klager for sent – klager forgæves”.
 • Klager over rengøring og lignende i forbindelse med ophold skal rettes til hotellet/ferieboligen under opholdet, og er svaret negativt så sørg for at få det på skrift eller tag nogle billeder og brug dem i forbindelse med en eventuel klage.
 • En klage, som ønskes behandlet af FDM travel, skal sendes via reklamationsformularen, og der må ikke være gået mere end 6 måneder efter hændelsen.

KLAGE/ANKENÆVN

Reklamationer skal sendes til det rejsebureau, hvor du har købt din rejse.

Har du købt din rejse online, kan du skrive til os her

Der findes tre mulige klage/anke instanser i forbindelse med rejser – lidt afhængig af rejseformen, men det er altid en god ide først at tage kontakt til rejsebureauet for at få information om, hvor det er bedst at rette en klage til.

1. Pakkerejse-Ankenævnet er en ankemulighed på en afgørelse som FDM travel har truffet i forbindelse med en klage, og som du ikke er tilfreds med, men du er også velkommen til at tage kontakt for at få en vurdering hos sekretariatet i Pakkerejse-Ankenævnet i forbindelse med en klage over en pakkerejse – eventuelt inden du afsender klagen.

2. Forbrugerklagenævnet er en klagemulighed over flyselskaber i forbindelse med flyrejser, hvor der ikke er tilknyttet nogen form for arrangement – Flight Only.

3. Trafikstyrelsen er klageinstans i forbindelse med klager over flyselskaber i forbindelse med forsinkelser/annulleringer, hvor EU Forordning 261/2004 kan bruges.

FLYREJSEN

Flyrejsen – mødetider

Det er i alle sammenhænge dit ansvar at møde op i lufthavnen i så god tid, at check-in – sikkerhedskontroller etc. er gennemført i så god tid, at du kan møde frem og være klar til afrejse ved Boarding Time.

Flyrejsen – Schedule changes = ændring af afrejsetidspunkt

 • I forbindelse med flyrejser sker det desværre fra tid til anden, at flyselskabet af den ene eller anden årsag foretager en ”Schedule change”, som vi så må vende tilbage til kunden og informere om.
 • Reglen fra Pakkerejse-Ankenævnet er – set i relation til en 7 dages rejse – at man må ”TÅLE” op til 24-timers ændring af flytidspunktet – og der gives ikke hæveret (du kan ikke kræve at annullere rejsen og få dine penge retur). Hvis ændringerne betyder, at du får kortere ophold på destinationen end med den oprindelige tid, så skal FDM travel udbetale en kompensation til dig efter nogle retningslinjer fra Pakkerejse-Ankenævnet.
 • Følg løbende din flyrejse på www.checkmytrip.com – både før og under rejsen.

Flyrejsen – Forsinkelser / Annulleringer


EU Forordning 261/2004 – Flypassagerers Rettigheder – kan læses på dansk på www.trafiksstyrelsen.dk – Civil Luftfart – Passagerrettigheder.

EU Forordning 261/2004 træder i kraft

 • Ved en flyafgang fra et EU land.
 • Ved en flyafgang fra et land udenfor EU, hvis bestemmelseslufthavnen er i et EU land, og at det transporterende flyselskab hører hjemme indenfor EU.
 • Uanset om der er tale om en charterflyvning eller en ruteflyvning.
 • Uanset om der er tale om en pakkerejse eller om en flyrejse uden andet arrangement.

FDM travel er som rejsebureau ikke omfattet af/underlagt EU Forordning 261/2004, som udelukkende omhandler forhold mellem den rejsende og flyselskabet, og der skal klages direkte til flyselskabet, som alene har ansvaret for den korrekte afvikling af flytransporten samt for den bagage der er i deres varetægt.

 

BAGAGE

Bagage - generelt

 • Bagagereglerne indenfor international luftfart er under total ombrydning, og hvert enkelt flyselskab opererer så at sige med egne regler. Nogle flyselskaber har bagage inkluderet i deres pris, mens andre har valgt at betragte bagage som rent tilkøb, hvor der oftest skal bestilles og betales gebyrer via internettet.
 • www.iflybags.com er en hjemmeside, hvis eneste formål er, at vise hvor meget bagage du må medtage og/eller, hvor stort et gebyr der i givet fald skal betales for at medbringe bagage. FDM travel kan desværre ikke stå inde for oplysningerne på hjemmesiden.
 • FDM travel oplyser de bagageregler der er kendt på reservationstidspunktet, men det vil altid være en god ide at kontrollere oplysningerne senere – eventuelt i forbindelse med online check-in.

Ødelagt bagage

Hvis du modtager din bagage i beskadiget tilstand, skal du omgående henvende dig til flyselskabet for at få udfyldt en ”PIR – Passenger Irregularity Report”. Gør du ikke det, og du forlader lufthavnen, vil det være så at sige umuligt at få behandlet en klage hos flyselskabet eller hos dit forsikringsselskab.
 

Forsinket bagage

Hvis du ikke modtager din bagage af en eller anden årsag, skal du omgående henvende dig til flyselskabet og få udfyldt en ”PIR – Passenger Irregularity Report”. Gør du ikke det, kan det blive svært at få den rigtige hjælp fra et flyselskab - et Handlingselskab i en lufthavn eller dit forsikringsselskab.

Værdifulde effekter i bagagen

Tænk dig godt om i forhold til hvad du placerer i din bagage. Forbrugerklagenævnet har afsagt kendelse om en kuffert der var ødelagt, men også nogle værdifulde effekter i kufferten var ødelagt. Flyselskabet skal erstatte den ødelagte kuffert, men ikke de ødelagte værdifulde effekter i bagagen.

Klage over bagage

Hvis du vil indsende en klage til et flyselskab over din bagage, så anbefaler bl.a. Forbrugerklagenævnet, at det sker indenfor 7 dage fra hændelsen.

PAS OG VISUM

 • Det er dit ansvar at have de korrekte rejsedokumenter med når du møder frem i lufthavnen.
 • Vi anbefaler at du altid har dit pas med på rejser til udlandet.
 • Vær opmærksom på, at mange lande i verden kræver, at dit pas er gyldigt i 6 måneder efter hjemkomsten.
 • Under pas og visumregler giver FDM travel dig information om pas og visumkrav for en række lande.
 • www.um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum er udenrigsministeriets hjemmeside med pas og visumkrav til alverdens lande – samt også rejsevejledninger til alverdens lande.