Pas- og visumregler for New Zealand

Pas- og visumregler for danske statsborgere, der ønsker at rejse til New Zealand

Nedenstående regler gælder danske statsborgere: 

 • New Zealand er visumfri i indtil 3 måneder, men passet skal være gyldigt i mindst 3 måneder udover opholdet.
   
 • Danske provisoriske pas samt EU-nødpas accepteres.
   
 • Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte New Zealands ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.
   
 • Visum for ophold over 3 måneder, studieophold eller lignende, kan søges elektronisk via https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas
   
 • Det anbefales altid at søge oplysning om gældende pas- og visumregler på ambassaden/konsulatet, da reglerne kan ændre sig med kort varsel.

Vigtige Adresser

New Zealands Generalkonsulat
Store Strandstræde 21, 2. tv.
1255 København K
Tlf. 33 37 77 00
E-mail: mail@nzconsulate.dk
 
New Zealand Visa Application Centre
TT Visa Services Ltd
Burwood House
14-16 Caxton Street
London
SW1H 0QY
United Kingdom
Email: ttslondonnz@ttsvisas.com

Oplev New Zealand