Sådan startede FDM travel

Specialister inden for kør-selv-ferie - både dengang og nu

FDM travel blev i sin tid startet af FDM, Forenede Danske Motorejere, og er stadig i dag en integreret del af medlemsforeningen FDM. 

Storken kom flyvende med FDM travel den 1. juni 1950 blev FDM travel, dengang FDM Rejsebureau, nemlig etableret. Dette blev annonceret i FDMs medlemsblad Motor med blandt andet disse relativt beherskede, men trods alt optimistiske ord:

Det er et Ønske fremsat gennem Aarene fra mange Medlemmer, der her imødekommes, og vi haaber, at det skal vise sig, at det kan gøre Nytte.

Hvad etableringen måske ikke lige havde i pomp og pragt, havde den til gengæld i eksistensberettigelse for at imødekomme danskernes stigende rejselyst. Grundlaget for vores nye rejseservice var fra starten bundsolidt:

Under særdeles velkvalificeret Ledelse vil et Personale med betryggende faglig Uddannelse være til deres rådighed.

Og allerede dengang var tilbuddet bredt:

Hvad enten det drejer sig om Køb af en Jernbanebillet til Roskilde eller en Flyvebillet til Buenos Aires, skal De være lige velkommen.

Tilbuddet rettede sig mod alle rejselystne – ikke kun FDM-medlemmer. Og det gælder stadig.

Førende inden for kør-selv-ferie helt fra starten

Vi blev hurtigt kendt for at være specialister inden for kør-selv-ferie. I 60’erne var vi næsten enerådende på området, da papirarbejdet i forbindelse med hotelreservationer afskrækkede andre rejsebureauer.

Væbnet med tidens avancerede teknologi i form af telex kastede vores heroiske rejsekonsulenter sig ud i et dristigt administrativt projekt med at holde styr på kundernes sagsmapper. For den gang foregik hotelreservationer nemlig via enten telex eller post. Og var man heldig, blev hotelreservationen bekræftet allerede dagen efter. Bekræftelserne blev samlet i en mappe, indtil de endelige reservationer blev modtaget. Havde kunden ændringer til rejsen, måtte rejsekonsulenten starte forfra.

Favoritter hos danskerne

Et eftertragtet produkt, og et af vores daværende flagskibe, var kør-selv-ferie til Harzen. Kør-selv-ferie er stadig det centrale omdrejningspunkt for os. Og skulle din rejselyst være større end en tur til Harzen, kan vi glæde dig med masser af kør-selv-ferier i USA, Canada, EuropaAustralienNew Zealand og Sydafrika,  Alle sammen skræddersyede efter dine behov og ønsker. Og for at runde af med Motors velvalgte - og stadigt aktuelle - ord anno 1950:

Vi tror, at der er Brug for en saadan Virksomhed, og vi kan love enhver, der skal ud at rejse, god Modtagelse paa Forenede Danske Motorejeres Rejsebureau.