Pas- og visumregler for Sydafrika

pas- og visumregler for danske statsborgere, der ønsker at rejse til Sydafrika

Følgende regler gælder for danske statsborgere ved indrejse i Sydafrika:

 • Der er visumpligt for rejser til Sydafrika. Turistvisum i indtil 90 dage bliver udstedt ved ankomsten.
   
 • Passet skal være gyldigt minimum 30 dage ud over opholdets varighed. Der skal være mindst 2 blanke sider i passet.
   
 • Passet skal være maskinlæsbart. Forlængede pas anerkendes ikke, da forlængelsen ikke er maskinlæsbar.
   
 • Det er ikke muligt at indrejse i Sydafrika på et midlertidigt/provisorisk pas, med mindre der er tale om en dokumenteret nødsituation, som omfatter enten alvorlig sygdom eller død.
   
 • Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er landets myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne for landet, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Det anbefales derfor altid at søge oplysning om gældende pas- og visumregler på landets ambassade, da de kan ændre sig med kort varsel.

Rejser du med børn?

Børn og unge under 18 år, som rejser ind i Sydafrika eller rejser i transit, skal være i besiddelse af følgende dokumenter: Gyldigt pas.

Rejser den unge under 18 år alene til Sydafrika, skal han/hun medbringe gyldigt pas, kopi af dåbsattest, skriftlig tilladelse fra forældre til at rejse, kopier af forældres pas samt fuld kontaktliste med navn, adresse og telefonnummer til forældre samt  kontaktperson i Sydafrika inkl. Kopi af denne persons pas og opholdstilladelse.

Se den fulde ordlyd på engelsk her: http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-advisory-new-requirements-for-children-travelling-through-south-african-ports-of-entry-effective-1-june-2015

Sydafrikas Ambassade

South African Embassy
Gammel Vartov Vej 8
2900 Hellerup
Tlf. 39 18 01 85
www.southafrica.dk