Pas- og visumregler for Sydafrika

pas- og visumregler for danske statsborgere, der ønsker at rejse til Sydafrika

Følgende regler gælder for danske statsborgere ved indrejse i Sydafrika:

 • Der er visumpligt for rejser til Sydafrika. Turistvisum i indtil 90 dage bliver udstedt ved ankomsten.
   
 • Passet skal være gyldigt minimum 30 dage ud over opholdets varighed. Der skal være mindst 2 blanke sider i passet.
   
 • Passet skal være maskinlæsbart. Forlængede pas anerkendes ikke, da forlængelsen ikke er maskinlæsbar.
   
 • Det er ikke muligt at indrejse i Sydafrika på et midlertidigt/provisorisk pas, med mindre der er tale om en dokumenteret nødsituation, som omfatter enten alvorlig sygdom eller død.
   
 • Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er landets myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne for landet, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Det anbefales derfor altid at søge oplysning om gældende pas- og visumregler på landets ambassade, da de kan ændre sig med kort varsel.

Rejser du med børn?

Børn og unge under 18 år, som rejser ind i Sydafrika eller rejser i transit, skal være i besiddelse af følgende dokumenter: Fødselsattest/navneattest eller dåbsattest.

Herudover skal enlige forældre medbringe oversat fuldmagt fra den forælder, der ikke rejser med barnet, hvor der er givet tilladelse til, at forælderen må rejse med det pågældende barn. Rejser den unge med andre end sine forældre, skal der medbringes tilladelse fra begge forældre.

 

Rejser den unge under 18 år alene til Sydafrika, skal han/hun medbringe pas, dåbsattest, skriftlig tilladelse fra forældre til at rejse, samt fuld kontaktliste med navn, adresse og telefonnummer til kontaktperson i Sydafrika inkl. Kopi af denne persons pas og opholdstilladelse.
 

Reglerne gælder også i de situationer, hvor der måtte være fælles forældremyndighed. Er den anden forælder afgået ved døden, skal der medbringes oversat døds­attest.
 

Se den fulde ordlyd på engelsk her: http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-advisory-new-requirements-for-children-travelling-through-south-african-ports-of-entry-effective-1-june-2015

Sydafrikas Ambassade

South African Embassy
Gammel Vartov Vej 8
2900 Hellerup
Tlf. 39 18 01 85
www.southafrica.dk

Oplev Sydafrika