Pas- og visumregler for Sydafrika

pas- og visumregler for danske statsborgere, der ønsker at rejse til Sydafrika

Følgende regler gælder for danske statsborgere ved indrejse i Sydafrika:

 • Der er visumpligt for rejser til Sydafrika. Turistvisum i indtil 90 dage bliver udstedt ved ankomsten.
   
 • Passet skal være gyldigt minimum 30 dage ud over opholdets varighed. Der skal være mindst 2 blanke sider i passet.
   
 • Passet skal være maskinlæsbart. Forlængede pas anerkendes ikke, da forlængelsen ikke er maskinlæsbar.
   
 • Det er ikke muligt at indrejse i Sydafrika på et midlertidigt/provisorisk pas, med mindre der er tale om en dokumenteret nødsituation, som omfatter enten alvorlig sygdom eller død.
   
 • Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er landets myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne for landet, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Det anbefales derfor altid at søge oplysning om gældende pas- og visumregler på landets ambassade, da de kan ændre sig med kort varsel.

Rejser du med børn?

Børn og unge under 18 år, der fra 1. oktober 2014 rejser ind i Sydafrika eller rejser i transit, skal være i besiddelse af følgende dokumenter: Fødselsattest/navneattest eller dåbsattest, der skal være oversat til engelsk og tillige være påført Apostille-stempel fra Udenrigsministeriet. Dette gælder også selvom barnet/den unge rejser med sine forældre eller værge.

Herudover skal enlige forældre medbringe oversat fuldmagt fra den forælder, der ikke rejser med barnet, hvor der er givet tilladelse til, at forælderen må rejse med det pågældende barn. Reglerne gælder også i de situationer, hvor der måtte være fælles forældremyndighed. Er den anden forælder afgået ved døden, skal der medbringes oversat dødsattest. Fuldmagten/dødsattesten skal ligeledes være påført Apostille-stempel fra Udenrigsministeriet. Henvendelse om oversættelse og Apostille-stempling af ovenstående dokumenter skal ske til borgerservice.

Sydafrikas Ambassade

South African Embassy
Gammel Vartov Vej 8
2900 Hellerup
Tlf. 39 18 01 55
www.southafrica.dk

Oplev Sydafrika