Sådan er det at arbejde i FDM travel

En mangfoldig flok med rejselysten tilfælles

I FDM travel kommer vi med mange forskellige faglige baggrunde, og vi har passionen for rejser og oplevelser tilfælles. Hver dag arbejder vi benhårdt på at bruge vores passion til at gøre kunders rejsedrømme til virkelighed. Som arbejdsplads ligger det os meget på sinde at tage rigtig godt hånd om alle vores ansatte, så de har de bedste forudsætninger for at yde den bedste service til vores kunder.  

Her på siden kan du læse om, hvordan vi aktivt arbejder med trivsel og kompetenceudvikling og sikrer en hverdag, der fungerer for alle vores ansatte. 


 

Mange om det samme mål

At være i rejsebranchen er lidt af en livsstil. Derfor kommer vores ansatte også med mange forskellige faglige baggrunde. Det er deres passion for rejser og oplevelser, der har bragt dem til FDM travel, og vores rejsebutikker og afdelinger summer altid af rejsesnak og rejseplanlægning.

I vores rejsebutikker i Lyngby, Odense, Vejle, Århus og Aalborg skræddersyr rejsespecialisterne kør-selv-rejser til vores kunder.

Vi vejleder også kunderne og formidler vores store viden om rejsedestinationer gennem vores digitale platforme, messer, rejseforedrag og events.

På hovedkontoret i Lyngby sidder vores Kundesupport, Produktafdeling, Marketingafdeling, IT og Ledelse, mens vi deler HR og Økonomiafdeling med FDM.

Vores medarbejdere kommer med så forskellige baggrunde som frisør, ejendomsmægler og tjener, men vi mener, at forskelligheden er en fordel.

Vi gør meget for at få den enkeltes kompetencer i spil og det giver en god dynamik på arbejdspladsen, at folk har forskellige indgangsvinkler til arbejdet. 


"I fdm travel er der plads til at vi er forskellige. Det bliver set som en styrke, at vi ikke er ens eller arbejder på samme måde"

- Nicoline, Rejsespecialist i Odense


 

Kompetenceudvikling og studieture

Når vi igen og igen kan blive valgt som danskernes foretrukne kør-selv-ferierejsebureau, er det fordi vi arbejder målrettet med at holde os relevante og sikre et højt niveau af viden.

Det sikrer vi først og fremmest gennem vores omfattende oplæringsprogram, hvor du som nyansat bliver klædt godt på til at håndtere vores kunders rejsebehov. Du vil også med tiden få salgstræning, øve dig i at holde foredrag og blive støttet og coachet af dine kollegaer. 

LÆS MERE OM VORES OPSTARTSPROGRAM

 

Studieture er også en vigtig del af vores kompetenceudvikling, da vi hele tiden ønsker at være up to date med de områder, som vi sælger rejser til, besøge hotellerne, prøve produkterne og få gode relationer med vores samarbejdspartnere. 

Hvis der er behov for eller ønske om faglig kompetenceudvikling, så er der god mulighed for deltagelse i workshops, kurser, webinarer og netværk. 

Vi har også fokus på intern vidensdeling og derfor holder vi fx præsentationer efter studieture og et ugentligt infomøde, hvor vi bliver opdateret om fremskridt og udfordringer i forhold til opsatte mål og strategier, og der bliver præsenteret udvalgte projekter eller kampagner og delt vigtig viden om forskellige tiltag i koncernen. 

Læs mere om kompetenceudvikling


"Jeg gik hurtigt fra at være rejsespecialist til at være butikschef. det er fedt, at ens chefer ser og anerkender ens indsat"

- Anne, Butikschef i Århus


 

Vi prioriterer fællesskabet

Fællesskabet er vigtigt for os og det er noget vi prioriterer både i de enkelte butikker, men også på tværs af landet. 

Hver afdeling og butik sørger for at lave sociale arrangementer. Det kan være alt fra fælles morgenmad til bådture eller fredagsøl. Vi oplever, at det har en positiv effekt på vores resultater, når det sociale fungerer, og det skaber god stemning på arbejdet.

Vi sørger også for at styrke sammenholdet på tværs af afdelinger i hele landet ved fx at samles til sommerfester, kick off-arrangementer og på studieture. Det gør, at vi arbejder sammen som én virksomhed, selvom vi sidder 5 forskellige steder i landet.

Læs mere om sociale arrangementer i FDM travel


 

En balanceret hverdag

Det er vigtigt for vores medarbejderes trivsel, at hverdagen kan hænge sammen. Derfor forsøger vi at være så fleksible som muligt inden for de rammer, der nu er.

Vi har derfor bl.a. afskaffet weekendvagter og holder kontortiderne i hverdagene mellem 10 og 16, så du selv kan tilrettelægge dagen alt efter om du ønsker at komme sent eller gå tidligt. 

Vi forsøger også at imødekomme ønsker og behov for hjemmearbejde i det omfang, at det ikke går ud over fællesskabet og den sociale tilknytning.

Vi tror på frihed under ansvar, og derfor vil du opleve, at du selv har stor indflydelse på din arbejdsdag og kan veksle mellem forskellige arbejdsopgaver og kompetenceområder.


 

Trivsel og målinger

For at sikre trivsel og reducere risiko for stresstilfælde afholder vi kvartalsvise trivselsmålinger. På den måde kan vi hurtigt se, hvis der opstår forhold, der truer trivslen. 

Efter trivselsmålingerne holder vi trivselsmøder i hver enkelt afdeling, hvor eventuelle udfordringer bliver diskuteret.

For os starter den gode trivsel med spændende og udviklende opgaver, som udføres i et godt samarbejde med kollegaer og leder, med en balance i arbejdsliv og privatliv og med et engagement i organisationens mål og ambitioner.

Det er derfor disse områder, som vi måler og følger op på i vores trivselsmålinger. 

For at give inspiration til trivselsdialogerne i afdelingerne afholder vi f.eks. eksterne trivselsoplæg, der arrangeres afdelingsdage, teamworkshops, ligesom der er jævnlige 1:1-møder mellem ledere og medarbejdere, hvor trivsel er et naturligt punkt på dagsordenen.


"der er plads til alle, og der er mulighed for fleksibilitet ift. hjemmearbejde og privatliv. Hvad end der måtte komme, så kan det altid løses"

- Randi, Projektleder i IT