Store Mosse Nationalpark

Åbne vidder med smuk, barsk natur

Store Mosse nordvest for Värnamo er med sine 7.850 hektar (78,50 kvadratkilometer) Sydsveriges største sammenhængende moseområde. Nationalparkens imponerende, åbne vidder med smuk, barsk natur leder tankerne hen på Lapland i Nordsverige. Store Mosse Nationalpark består af fem højmoser, der omslutter en række søer. En højmose får ikke tilført vand fra åer eller vandløb men kun som nedbør. Derved opstår der et ilt- og næringsfattigt miljø, hvor døde plantedele ikke kan nedbrydes. I Store Mosse Nationalpark er tørvelaget visse steder syv meter tykt og dannet gennem 8000 år. Flere steder i det åbne moseområde dukker der "øer" op med fyrreskov. Samlet set udgør skoven 650 hektar af nationalparkens areal.

40 km vandresti
Store Mosse Nationalpark har ca. 40 km vandresti bl.a. i form af planker lagt ud på den sumpede mosegrund. En rute på 13 km går rundt om Kävsjön ved parkens flotte informationscenter - Naturum - en anden går til Björnakullen i syd, hvorfra der er god udsigt over området. Der kan godt være mange besøgende i området omkring Kävsjön. Vandreruten fra Kittlakull syd for Kävsjön til Lövö i den sydlige del af Store Mosse er mere fredelig. Desuden giver ruten et godt billede af de forskellige naturtyper, Ikan opleve i nationalparken.

Hvis I foretrækker følelsen af at være alene i naturen, bør I starte ved Andersberg i syd og vandre op mod Lövö, men vælg ruten over mosen i stedet for gennem skoven.

Masser af fugle
Store Mosse Nationalpark er den vigtigste yngleplads for traner i Sydsverige. Der er syv fugletårne og udkigspladser i parken. Fra indgangen ved vej 151 fører en handicapvenlig sti op til et fugletårn med udsigt i retning af den fuglerige sø Kävsjön. I nationalparken kan I bl.a. se fiskeørn, tårnfalk, lappedykker og sangsvane. Nationalparkens Naturum giver yderligere information. De bedste årstider for fuglekiggeri er forår og efterår.

Kort

Vis på kort

Oplev Sverige - skab din egen historie