Torsburgen på Gotland

Gotlands mysterium

Torsborg (Torsburgen), som er et af de største antikke forsvarsanlæg i Norden, er cirka dobbelt så stort som Visby inden for murene, over 1 km i diameter og ligger på en klint i Kräklingbo omtrent midt på Gotland.

Torsburgen, som ikke har (eller måske forresten) sit navn efter guden Thor, blev anlagt et par hundrede år efter Kristi fødsel og er på en eller anden måde blevet brugt indtil vikingetiden, ca. 700-800 år. Men det med navnet er usikkert.  I gamle dokumenter hedder stedet Tors borg og nævnes i Gutasagan nedskrevet i det tidlige 13. århundrede, men i dag siger vi Torsburgen og betyder den store klippe og slet ikke borg. Men hvis der er et sted i de nordiske lande, hvor Tor måske har boet (han boede bestemt i nærheden af ​​havet og man kan se havet fra Tors borg), så er det ved Torsburgen.

Hovedparten af borgens beskyttelse er den naturlige klippekant, som nogle steder er omkring 30 meter høj. Mod syd er der ingen klippekant, hvorfor der er bygget en to kilometer lang og op til syv meter høj mur. Hvis I går en tur ind i borgområdet, kan I regne med at gå et par kilometer, inden I vender tilbage.

Så vidt vides har der aldrig boet mennsker på borgen og der har heller ikke været vagter. Der er hverken bygningsrester på det nærliggende Herrgårdsklint, Kaupung Slot eller på Grogarnsberget. Slottet er sandsynligvis beregnet til at blive brugt af hele Gotlands befolkning på én og samme tid. 

Muren er to kilometer lang, op til syv meter høj og basen er sandsynligvis 15-20 meter bred. Den er bygget af kalksten, og hvis man sammenligner den med ringmuren i Visby, der er lidt over tre km lang, indeholder muren ved Torsburgen sandsynligvis mindst dobbelt så meget materiale, hvis ikke mere, og det blev startet mindst 1.000 år tidligere. Men hvem mon byggede Tors borg et par hundrede år efter Kristi fødsel? 

Kort

Vis på kort