General Wade's bro ved Aberfeldy

Broen opkaldt efter generalen bag de skotske "military roads"

General Wade er i Skotland kendt for at være manden bag de mange militære veje, som blev bygget i 1700-tallet. Englænderne var bekymrede for roen i den skotske provins, og udbyggede det skotske vejnet med en lang række veje, der primært skulle sikre en hurtig transport af militære styrker rundt om i landet.

Det var den største udbygning af det skotske vejnet og resulterede i over 400 kilometer veje, der i dag ofte har betegnelsen Military Roads eller General Wade’s Military Roads, som går hele vejen op gennem Skotland. Ud over de lange vejstrækninger blev der tillige bygget over 40 broer, og en af de mest imponerende og bastante står lige udenfor Aberfeldy. Broen er passende kendt som Wade’s Bridge og den dækker med sine fem buer hele vejen over River Tay. Broen er fortsat i dag den eneste forbindelse over Tay ved byen Aberfeldy og den eneste begrænsning er at to køretøjer ikke kan passere hinanden på broen, så den er lysreguleret.

Kort

Vis på kort