Stora Alvaret - UNESCO-natur

Kalkstensslette med orkidéer

Naturen på Øland er enestående – nogle steder gold og barsk, andre steder frodig og artsrig. Den sydlige tredjedel af Øland består overvejende af alvar - en flad kalkstensslette med en stor artsrigdom af planter og en af øens største seværdigheder. Den midterste og nordlige del af Øland er især skov og landbrug, mens den nordvestlige klintekyst er domineret af kalksten. Stort set hele østkysten er lavtliggende strandeng med græssende kreaturer og ynglende og rastende vadefugle. Øens tørre klima og kalkrige undergrund har skabt betingelser for et meget rigt planteliv og spændende landskaber.

Stora Alvaret er et naturområde, som dækker størstedelen af den sydlige delen af Øland. Området er over 500 kvm og er én stor kalkstensslette. Alvaret udgør et af de mest artsrige miljøer i Sverige. Midt på sommeren stiger temperaturen på kalkstensletten, og vejret kan skifte fra tørke til kraftig nedbør. Det giver gode vækstbetingelser for mange specielle planter, som normalt vokser andre steder i verden, fx Almindelig Kugleblomst, der er udbredt i Sydeuropa og Mellemøsten. Stora Alvaret blev i 2001 optaget på UNESCOs verdensarvliste.

Området er perfekt til kortere eller længere vandreture, hvor I kan opleve den unikke natur. Begiver man sig i stedet til fods gennem alvaret, bliver man betaget af de åbner vidder, det ofte skiftende lys, og man opdager en mosaik af små planter, mos, lav og blomster, heraf orkidéer, som søger fæste i sprækker i kalken og det tynde jordlag.

Stora Alvaret ligger ved Eketorps Borg, så kombiner disse to oplevelser for en samlet forståelse af naturen og hvorledes menneskene har udnyttet området.

Kort

Vis på kort

Oplev Sverige - skab din egen historie