Jersey og den tyske besættelse

Atlantvolden på jersey

Uanset hvor I kører rundt på Jersey, og specielt langs øens kyster, så vil I støde på minder og bygningsrester fra den tyske besættelse af de engelske Kanaløer under 2. Verdenskrig. Det er de synlige efterladenskaber efter 5 års besættelse fra 1. maj 1940 til 9. maj 1945. 

Jersey indgik som en del af det tyske Atlantvoldsprojekt, og blev som de øvrige Kanaløer omdannet til en veritabel fæstning.  Arbejdet blev udført af tusinder af slavearbejdere fra Rusland, Spanien, Frankrig, Polen og Algeriet, der byggede byggede hundreder af bunkere, antitank spærringer, samt mange tunnelkomplekser.

I slutningen af 1943 blev Tunnel Complex Ho8 - nu kendt som Jersey War Tunnels - i St. Lawrence omdannet fra et artilleriværksted og kaserner til nødtjeneste med en kapacitet på op til 500 patienter. 

Kort

Vis på kort